رنگ بندی چوب پلاست دکسان

چاپ

     رنگ بندی چوب پلاست دکسان در چهار رنگ مختلف عرضه می شود. ثبات رنگ یکی از مهمترین فاکتورها برای پروفیل‌های چوب پلاست می‌باشد.

    این ثبات رنگی کمک می کند که دک چوب پلاست در مواجهه با نور خورشید و سایش طراوت رنگی خود را از دست ندهد .رنگ دانه‌های استفاده شده در چوب پلاست دکسان آلمانی بوده و با بهترین کیفیت،متضمن ثبات رنگی بسیار خوب برای محصولات چوب پلاست دکسان می باشد.